Intercyza - co to jest?

Intercyza kojarzy się wszytkim z bogatymi parami, które chcą zabezpieczyć swoje majątki przed możliwym rozwodem, a także z kłótniami przedmałżeńskimi :) Oczywiście niewiele w tym prawdy, bo na intercyzę nie decydują się tylko zawrotnie bogate pary, a jej podpisanie to z reguły wspólna decyzja, bez kłótni i awantur. W Polsce podpisywanie intercyz przez Pary Młode nie jest jeszcze popularne, ponieważ decyduje się na to jedynie 17% Par, gdy we Włoszech to już 67%.


Fot. Photo by Cytonn Photography on Unsplash

Na czym polega intercyza?

Intercyza to potoczne określenie, ponieważ w języku prawniczym to małżeńska umowa majątkowa w formie aktu notarialnego. W związku z tym, podpisuję się ją u notariusza, płacąc za to około 550zł. Można ją podpisać zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w jego trakcie. Dzięki niej można zarówno rozszerzyć, jak i ograniczyć zobowiązania finansowe względem małżonka. Możemy krok po kroku określić, które składowe majątku będą wspólne, a które będą stanowiły odrębną własność męża i żony.

Gdy nie mamy intercyzy

Pary, które nie podpisały intercyzy, po ślubie stworzą z małżonkiem wspólnotę majątkową, czyli wszystko, co zarobi jedno z małżonków, będzie należało do drugiego. Dotyczy to wynagrodzenia za pracę, dochodów z majątku wspólnego, czy majątku osobistego. W przypadku rozwodu, przy wspólnocie, dzielenie wspólnego majątku będzie odbywało się na rozprawie sądowej. Trzeba także pamiętać, że to, co posiadało się przed ślubem, nawet przy braku intercyzy, należeć będzie do danego małżonka.

Intercyza a kredyt

Z jednej strony intercyza wpływa na zdolność kredytową, bo małżonkowie będą rozliczać się jednocześnie i nie będą odpowiadać za zobowiązania partnera. Z drugiej jednak wszystko zależy od procedur, które obowiązują w danym banku , więc nie ma żadnych ograniczeń, aby małżeństwo z rozdzielnością majątkową otrzymało kredyt. Jedynym minusem jest tylko obniżenie zdolności kredytowej.

Intercyza a długi

Intercyza jest dobrym pomysłem, gdy chcemy zabezpieczyć się przed długami małżonka. Niestety jest od tego parę wyjątków, ponieważ partnerzy biznesowi, u których ma się długi muszą wiedzieć o intercyzie, gdy została ona podpisana w trakcie trwania małżeństwa, długi powstałe przed tym faktem, trzeba spłacić razem, a także pożyczki na zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny obciążają oboje małżonków.

Intercyza a alimenty

Intercyza nie wpływa na wysokość alimentów. O ich sumie orzeka sąd na rozprawie rozwodowej i ich wysokość uzależni od potrzeb dziecka, a także możliwości rodziców.

Czy warto podpisywać intercyzę?

Każdy sam musi ocenić, czy warto. Oczywiście, gdy jeden z małżonków chce podpisać intercyzę, a drugi się na to nie zgadza, może powstać na tym tle konflikt. Uważam jednak, że gdy Para rozważa taką możliwość i każdy z małżonków wchodzi w związek z czystymi intencjami nie powinno być problemów.
Copyright © Szalona Panna Młoda , Blogger